наука

1560 зн. कस्मिंश्चित् ग्रामे मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः आसीत्। सः अतीव निर्धनः। कदाचित् सः ग्राम–अन्तरं गतवान्। तत्रत्यः भू–स्वामी अतीव दयालुः आसीत्। सः ब्राह्मणाय दान–रूपेण एकम् उत्तमम् अजं दत्तवान्। ब्राह्मणः तम् अजं […]

1233 зн. कस्मिंश्चित् वने चण्डरवः नाम शृगालः वसति स्म। एकदा सः, आहारम् अन्विष्यन्, नगरम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा, अनेके शुनकाः भषन्तः समीपम् आगतवन्तः। चण्डरवः भीत्या धावितुम् उद्युक्तः। शुनकाः अपि तस्य अनुसरणं […]

1124 зн. कश्चन महाराजः आसीत्। तस्य शय्यायां मन्दविसर्पिणी नाम यूका वसति स्म। सा युका महाराजस्य रक्तम् आस्वादयन्ती सुखेन जीवति स्म। एकदा अग्निमुखः नाम कश्चित् मत्कुणः तां शय्याम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा, […]

1909 зн. कस्मिंश्चित् अरण्ये भासुरकः नाम सिंहः वसति स्म। सः अतीव शक्ति–शाली। भासुरकः प्रतिदिनम् अनेकान् मृगान् विना कारणं मारयति स्म। एतेन वनस्य अन्ये मृगाः कष्टम् अनुभवन्ति स्म। अतः एकदा ते […]

962 зн. कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः वसति स्म। सः भिक्षा–अटनेन जीवनं करोति स्म। कदाचित् सः पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य, तस्य अधः उपविश्य, सः एकदृष्ट्या […]

1356 зн. कुत्रचित् अरण्य–प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। तत्र बहवः जलचराः आसन्। कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। काल–अन्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्। वार्धक्य–कारणतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। […]

836 зн. कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति, तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति […]

Я лишь кратко обрисую ситуацию, потому что детально расписывать её не вижу никакого смысла. Списки во все времена являются ходовым товаром. Тем самым артефактом мудрости, который позволяет богатым карапузам ощущать […]