व्या॰ भा॰ २.४९

॥२.४९॥ सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कौष्ठयस्य वायोर्निःसारणं प्रश्वासः, तयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः । स तु –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *