व्या॰ भा॰ २.५३

॥२.५३॥ प्राणायामाभ्यासादेव । प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । (१ ।३४) इति वचनात् । अथ कः प्रत्याहारः –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *