भो॰ वृ॰ १.०६

एता एव पञ्च वृत्तयः सङ्क्षिप्य उद्दिश्यन्ते —

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥समाधि ६॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *